Vertti & Veera –vertaisryhmä

Vertti & Veera on alle 65-vuotiaille työikäisille omaishoitajille (ei edellytä työssä käymistä) tarkoitettu vertaistukiryhmä. Hoidatpa erityislastasi, puolisoasi, vanhempaasi, appivanhempaasi tai muuta sinulle läheistä omaista ja kaipaat keskustelua työelämän tuomista haasteista, sovitellessasi siihen omaishoitotilanteen tuomia haasteita. Tai olet jäänyt kokonaan työelämästä läheisesi hoidon järjestämiseksi. Tämä ryhmä on juuri sinulle!

Vertaistoiminnan kautta saat uusia tuttavia, sekä yhdessä tekemisen iloa. Vertaisilta voit saada konkreettista tietoa sekä käytännön vinkkejä ja neuvoja, jotka helpottavat arjessa selviytymistä. Vertaistuen avulla huomaat, ettet olekaan tilanteesi kanssa yksin. Meitä on muitakin!

Työikäisille on myös oma Facebook-ryhmä (Työikäiset omaishoitajat Itä-Suomi), jossa voi keskustella ja saada ajankohtaista tietoa Vertti & Veera -ryhmän toiminnasta ja tapaamisista.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta: Kirsi Leskelä, 044 022 0707, leskela.kirsi@gmail.com

Vuoden 2019 ryhmät

Vertti ja Veera ryhmä kokoontuu klo 17.30-19.30  Omaishoitajien Olohuoneessa

SYKSY 2019

Syksyn teemana parisuhde ja omaishoito

tapaamiset torstaisin:

19.9. / 3.10. / 14.11. / 12.12. (teeman päätös & ruokailu)

OVET- valmennusta® työikäisille

Omaisosaajat on TIETTY – Tie takaisin työelämään hankkeessa käynnistetty kokonaisuus, jonka tarkoituksena on luoda työikäisille omaishoitajille mahdollisuuksia vertaistuelliselle kohtaamiselle, edistää hyvinvointia ja antaa välineitä arjessa jaksamiseen. Pyrkimyksenä on tukea omaishoitotyössä sekä edesauttaa elämän- ja hoitotilanteesta riippuen mahdollista työelämään palaamista tai siellä pysymistä. Hankkeessa on käynnistetty tarveperustaista ryhmätoimintaa sekä yksilöohjausta ja näissä toiminnoissa keskeistä on auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista, mitkä lisäävät itsetuntemusta sekä vahvistavat käsitystä omista taidoista.

Tutustu toimintaan