Avustusten väheneminen iskisi omaishoitajiin

Omaishoitajaliitto jäsenyhdistyksineen on erittäin huolissaan valtiovarainministeriön vuoden 2021 talousarvioesityksestä, jonka mukaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn veikkausvoittotuotoista jaettavat avustukset supistuisivat kolmanneksella kuluvaan vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaisi pahimmillaan omaishoitajien saaman valmennuksen sekä yksilöllisen ja joustavan neuvonnan sekä vertaisryhmätoiminnan merkittävää vähenemää.

Omaishoitajayhdistysten tarjoamat vertaisryhmät, neuvonta sekä Ovet-valmennus ja virkistystoiminta on olennaista omaishoitajien kuormituksen ennaltaehkäisyssä. Nämä toiminnot lieventävät omaishoitajien kokemaa hätää ja kokemusta yksin jäämisestä sekä ehkäisevät myös kriisejä.

Vaativassa ja sitovassa omaishoitotilanteessa omaishoitajan elämä usein kaventuu ja sosiaaliset suhteet sekä harrastukset katkeavat. Monet omaishoitajat hyötyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden ohella omaishoitajayhdistysten eri muotoisesta tuesta, jonka avulla he voivat irrottautua omaishoidosta ja vahvistaa omia voimavarojaan. Tämä edistää omaishoitajien jaksamista ja jatkamista omaishoitotehtävässä.

Kunnille paineita

Omaishoitajayhdistykset kohtaavat ja auttavat kymmeniä tuhansia omaishoitajia vuosittain. Mikäli kolmannes tästä avusta supistuu, näkyy tuen tarve kasvavana kysyntänä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Omaishoito on kunnille moninkertaisesti edullisempaa kuin intensiivinen kotihoito puhumattakaan palveluasumisesta tai laitoshoidosta.

”Omaishoitajien auttamista ei pitäisi vaikeuttaa, koska se luo paineita kunnille, joista monet ovat jo ennestään taloudellisissa ongelmissa”, toteaa Omaishoitajaliiton puheenjohtaja, erikoislääkäri Sari Raassina.

”Vaativassa ja sitovassa omaishoitotilanteessa on runsaat 60 000 omaishoitajaa”, kertoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

”Heidän lähellään tarjottava matalan kynnyksen apu ja tuki vaarantuvat, jos leikkaus toteutuu esitetyn suuruisena”, painottaa Tervonen.

Kompensaatiota valtion toimilla

Veikkaustuottojen lasku johtuu sinällään tärkeistä, pelihaittoja ehkäisevistä Veikkauksen vastuullisuustoimista. Omaishoitajaliitto peräänkuuluttaa avustusten supistumisen korvaamista esimerkiksi arpajaisveroa laskemalla tai ottamalla joitakin toimintoja suoraan valtion rahoitettavaksi.

Arpajaislain uudistuksessa tarvitaan myös linjauksia, joilla estetään rahapelaamisen valumista verkossa laittomille peliyhtiöille. Kompensaatiolla turvataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskeisten tukitoimintojen jatkuminen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Sari Raassina, sari.raassina@gmail.com, puh. 050 523 2808
Toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen, sari.tervonen@omaishoitajat.fi, puh. 050 368 4554

 

Tiedote löytyy myös STT Infon:n sivulta https://www.sttinfo.fi/tiedote/avustusten-vaheneminen-iskisi-omaishoitajiin?publisherId=4112&releaseId=69886949