*-kentät ovat pakollisia!

HAKIJAN (OMAISHOITAJAN) TIEDOT

Olen *
1. Kokopäivätyössä2. Osa-aikatyössä3. Eläkkeellä4. Hoitovapaalla5. Työtön

KANSSANI VALMENNUKSEEN OSALLISTUVA HENKILÖ
(täytä nämä tiedot, jos valmennukseen osallistuu kanssasi joku muu hoidettavan hoitoon osallistuva)

Tietoa omaishoitotilanteesta

Hoidettava läheiseni on *
1. Puoliso2. Lapsi3. Oma vanhempi4. Sisar/veli5. Muu

Läheiseni hoidon tarve johtuu *
1. Muistisairaudesta2. Aivohalvauksesta3. Parkinsonin-, MS, ALS-taudista4. Kehitysvammaisuudesta5. Ikääntymisestä6. Muu syy

Tarvitsetko sijaista Ovet-valmennuksen ajaksi? *
KylläEi

PERUSTELUT VALMENNUKSEN TARPEESTA

Miksi valmennus olisi tarpeellinen juuri nyt? Kuvaile omaishoitotilannetta, tietojen tarvettasi, omaa terveydentilaasi, omaa jaksamistasi ja muita elämäntilanteeseen vaikuttavia seikkoja.

Mistä sait tiedot valmennuksesta *