Karelia – OMAISVOIMA Voimaa ja hyvinvointia ikääntyvien omaishoitoperheiden arkeen

 Karelia-ammattikorkeakoulun Voimala-opiskelijat järjestävät maksutonta ryhmätoimintaa yli 65-vuotiaille omaishoitajille. Toiminnassa ovat mukana fysioterapeutti- ja hoitotyön opiskelijat. Ryhmätoiminnan ajaksi voi tiedustella mahdollisuutta saada kotiin omaishoidettavalle hänen tarpeistaan lähtevää tavoitteellista ja kuntouttavaa, moniammatillista tukea ja toimintaa. 

Katso esite tästä