Kunnonpaikan omaishoitajien kuntoutuskurssit 2021

6.04.2021 | Uutiset

Kenelle

Omaishoitajien kuntoutuskurssit 2021 Hakeminen

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka avustavat tai hoitavat läheistään päivittäin, sekä omaishoitajille, joilla on omasta terveydentilastaan tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi riski siihen että arjen toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai tulee alentumaan.

Kuntoutujalla itsellään tulee olla riittävästi toimintakykyä jotta hän kykenee toimimaan kuntoutuksen aikana ilman jatkuvaa avustamista.

Kurssin tavoite ja sisältö

Kurssin tavoitteena on lisätä kuntoutujien keinoja omaishoitajan arjessa toimimisen ohessa oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.

Kurssin aikana pyritään löytämään voimavaroja arjessa jaksamiseen sekä omaishoitajan arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin. Kurssilla saa myös ohjausta siihen mistä voi saada tietoa omaisen / hoidettavan sairauksista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Omaishoitajien kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta, joka on kohdennettu aikuisen puolison, omaisen tai läheisen omaishoitajana toimiville aikuisille.

Kelan kuntoutus on kuntoutukseen osallistuville henkilöille maksutonta.

Hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132. Hakemus toimitetaan Kelan toimistoon. Kurssille hakeminen ei vaadi lääkärin B- lausuntoa. Kuntoutuksen alkaessa asiakas tuo mukanaan hoitoepikriisin.

Myönteisen kuntoutuspäätöksen saaneille Kunnonpaikka lähettää kutsukirjeen ennen kuntoutuksen alkua. Kurssille hakemisen edellytyksenä ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta. Lopullisen kuntoutuspäätöksen tekee Kela.

Kurssin koostuu kahdesta viiden vuorokauden mittaisesta ryhmäjaksosta sekä 12 viikon verkkokuntoutuksesta.

Vuoden 2021 alkavat kurssit kurssinumeroineen:

82734: 17.–21.5.2021, 30.8–3.9.2021
74216: 31.5.-4.6.2021, 27.9.-1.10.2021
82735: 11.-15.10.2021, 17.–21.1.2022
82736: 8.–12.11.2021, 28.2–4.3.2022
82737: 22.–26.11.2021, 14.–18.3.2022

Päivi Rossinen, avainasiakaspäällikkö, asiantuntija,
kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
050 554 3330 paivi.rossinen@kunnonpaikka.com

ESITE (PDF-tiedosto)