OMAISHOITAJIEN KURSSI Kuntoutuskeskus Perungassa

Joulukuussa alkavalle OMAISHOITAJIEN KURSSILLE olisi vielä reilusti paikkoja jäljellä.
Omaishoitajien kurssi 68610.
Kuntoutuskeskus Perungassa.
Peurungantie 85, 41340 LAUKAA.
p. 0207516712 tai kuntoutus@peurunka.fi
Hakemukset vastaanottaa Kela. Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132
Kuntoutujan jakson kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta.
03.12.2018 – 07.12..2018 laitosmuotoinen jakso 5 vrk ja 29.07.2019 – 02.08.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vrk.
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka toimivat päivittäin AIKUISEN puolison/läheisen/omaisen omaishoitajina ja joilla
– sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua
– on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
– edellä mainittujen perusteella aiheutuu kuntoutuksen tarve
– ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.
Tälle Omaishoitajien kuntoutuskurssille ei osallistu omaisia.