Omaisosaajat on TIETTY – Tie takaisin työelämään hankkeessa käynnistetty kokonaisuus, jonka tarkoituksena on luoda työikäisille omaishoitajille mahdollisuuksia vertaistuelliselle kohtaamiselle, edistää hyvinvointia ja antaa välineitä arjessa jaksamiseen. Pyrkimyksenä on tukea omaishoitotyössä sekä edesauttaa elämän- ja hoitotilanteesta riippuen mahdollista työelämään palaamista tai siellä pysymistä. Hankkeessa on käynnistetty tarveperustaista ryhmätoimintaa sekä yksilöohjausta ja näissä toiminnoissa keskeistä on auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista, mitkä lisäävät itsetuntemusta sekä vahvistavat käsitystä omista taidoista.
Hanke toimii Joensuun alueella ja on suunnattu työikäisille Joensuun kantakaupunkialueen omaishoitajille.

Lisätietoja toiminnasta: www.omaisosaajat.fi

Omaishoitaja oman itsen äärellä

Työvihkonen oman omaishoitajuuden nostamien tilanteiden työstämiseen ja tunteiden käsittelyyn.

Avaa PDF tästä: Omaishoitaja oman itsen äärellä

RYHMÄTOIMINTA


Omaishoitaja oman itsen äärellä

Ryhmä tarjoaa hetkiä itselle, mahdollisuuksia vertaistuelliselle kohtaamiselle sekä välineitä tukemaan omaa  hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Ryhmästä saa myös valmiuksia ylläpitää ja edistää työ- ja toimintakykyä.   

Paikka: Joensuun NNKY:n tilat, Malmikatu 2

Ke 27.2.2019  klo 17.30 – 20.00, Tunnetyöskentely
Ihanat, kamalat & tärkeät tunteet
Ke 27.3.2019 klo 17.30 – 20.00, Uupumus
Auttajan oma uupumus – Mistä voimavaroja?

Paikka: Yhdistyksen tilat, Kirkkokatu 16 C 34

To 25.4.2019 klo 17.30 – 20.00, Toivottuja aiheita
Aikaisempien teemojen syventäminen sekä
osallistujien toivomia aiheita

Ryhmää on ohjaamassa psykoterapeutti, työnohjaaja Terhi Lahti. Ryhmäkerroilla on luentoja, pieni teoriapaketti, keskusteluja sekä käytännön harjoitteita.

Osaava omaishoitaja

Ohjaamme ryhmä- ja yksilötapaamisissa tunnistamaan omia vahvuuksia ja tuomaan osaamista ja omaishoitotyössä karttunutta kokemusta näkyväksi. Laadimme henkilökohtaisen osaamisen- ja taitokuvauksen ja neuvomme, kuinka sitä voi hyödyntää, jos olet hakeutumassa työelämään tai opiskelemaan.

Paikka: Yhdistyksen tilat, Kirkkokatu 16 C 34

To 21.2.2019 klo 17.30 – 20.00 
Osaamisen- ja taitokuvauksen pohja ja runko
To 4.4.2019 klo 17.30 – 20.00
Opiskelumahdollisuuksien ja -kokemusten esittelyä, Riveria
Kokemuksen hyväksi lukeminen opinnoissa 
To 2.5.2019 klo 17.30 – 20.00
Osaamisen- ja taitokuvauksen työstäminen valmiiksi

Ryhmäkertojen lisäksi on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa erikseen sovittuna aikana.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi, 0400 213 903, www.omaisosaajat.fi
Molempiin ryhmiin ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen jokaista ryhmäkertaa.