Omaisosaajat on TIETTY – Tie takaisin työelämään hankkeen käynnistämä laaja kokonaisuus, jonka tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia pitkässä hoitosuhteessa olevien työikäisten omaishoitajien työssä pysymiseen tai paluulle työelämään käynnistämällä tarveperustaista ryhmätoimintaa sekä yksilöohjausta, joihin osallistuminen mahdollistetaan kehitettävillä sijaistamistoiminnoilla.
Toiminnassa keskeistä on auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista, joita voi hyödyntää työelämään pääsemiseksi. Tarkoituksena on myös auttaa tiedostamaan omaishoitajuuden tuoma kokemus ja osaaminen osana työelämätaitoja.
Hanke toimii Joensuun alueella ja on suunnattu työikäisille Joensuun kantakaupunkialueen omaishoitajille.

Lisätietoja toiminnasta: www.omaisosaajat.fi

RYHMÄTOIMINTA

OMA VIRE – Hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen  
Ryhmä itsestä huolehtimiseen – hyvää mieltä ja virkeyttä liikkuen ja rentoutuen sekä vinkkejä ja harjoituksia omien voimavarojen vahvistamiseen.

OVET-VALMENNUS – Tiedon lisääminen omaishoitajuudesta
Ryhmätoimintaa, jossa käsitellään asiantuntijoiden, keskustelun ja harjoitteiden avulla keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä asioita.

TYÖVIRE – Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
Tietoa ja käytännön harjoituksia työelämätaitojen vahvistamiseen ja työnhakemiseen liittyen sekä infoa erilaisista aikuiskoulutuksen mahdollisuuksista. 

OMA SUUNTA – Työllistymistä edistävien polkujen rakentaminen
Ryhmä- ja yksilötapaamisia, joissa tehdään henkilökohtaiset työllistymistä edistävät suunnitelmat ja sovitaan niiden toteutumisen seuranta.

VERTAISESTI VERKOSSA – Sosiaalisen osallisuuden tukeminen
Sosiaalisessa mediassa toteutettava etäryhmä, mikä mahdollistaa vertaistuellisenkohtaamisen ja jakamisen helposti kotoa käsin.

Ryhmien tarkemmat tiedot ja ajankohdat sekä lisätietoja hankkeesta: www.omaisosaajat.fi