OMANNÄKÖINEN ELÄMÄ -RYHMÄ

Oletko miettinyt kuka olet ja miten jatkaa elämää, kun omaishoitajuus on loppunut?
Omannäköinen elämä – ryhmä alkaa To 7.10. klo 10.30–15 Joensuun NNKY Malmikatu 2, 80100 Joensuu
Tule mukaan yhteiselle matkalle ryhmään, jota yhdistää mennyt omaishoitajuus sekä läheisen kuolema.
Omaishoito päättyy – mikä silloin päättyy?
Omaishoitajuuden päättyminen on hoivaan sitoutuneelle omaishoitajalle suuri elämänmuutos. Tällöin arjen rutiinit, omaishoitajan rooli ja suhde omaishoidettavaan sekä omaishoidon kautta tulleet sosiaaliset suhteet ja palvelut häviävät. Voi olla vaikeaa keskittää huomiota omaan hyvinvointiin, eikä itseä ehkä osata enää hoitaa, kun on totuttu pitämään huolta toisesta.
Tässä elämäntilanteissa oma arvomaailma punnitaan ja kirkastetaan uudelleen, siinä piilee mahdollisuus omannäköiseen elämään. Tärkeä omaishoidon päättäneen hyvinvointia tukeva tekijä on uuden kiinnekohdan löytyminen elämään, joka lisää halua pitää huolta itsestään. Ryhmässä muilta saatu tuki ja toivon näkökulma auttaa omaishoitajaa pääsemään elämässään eteenpäin ja menetetyn tilalle voi löytää jotakin uutta merkityksellistä sisältöä elämäänsä.
Ryhmä on tarkoitettuomaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt n. 1–2 vuotta sitten.
Ryhmässä käydään läpi läheisen menetykseen liittyvää surua, mennyttä omaishoitajan roolia ja suunnataan katse tulevaan omannäköiseen merkitykselliseen elämään.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 27.9. mennessä
Merjalle 0400 544 244 tai merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi