Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Joensuun seudun omaishoitajat ry
Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu
+358400377757

toimisto@jnss-omaishoitajat.fi
https://joensuunseudunomaishoitajat.fi/

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Seija Ollaranta
Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu
+358505283909

seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi

Rekisterin nimi

Joensuun seudun omaishoitajat ry henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan järjestäminen, tiedottaminen, tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuminen sekä toimintojen seuranta.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) syntymäaika, ruokavalio tai muu rekisteröidyn suostumuksella kerätty tieto, joka on välttämätön toiminnan järjestämiseksi.

Lisäksi säännöllisesti poistetaan myös tiedot, joihin ei liity yhteydenottoa tai tiedottamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
Järjestelmä ja sähköiset tiedostoton suojattu asianmukaisesti.

Ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisteriin ja oikeus käsitellä tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä virheellisen tiedon korjausta.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tai peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.