Yhdistys

Yhdistys on omaishoitajien kanava heitä koskevien asioiden esilletuojana ja kehittäjänä. Järjestämme vertaistukea, virkistystoimintaa ja koulutusta, välitämme omaishoitoa koskevaa tietoa, autamme omaishoitotilanteiden tunnistamisessa ja toimimme jäsentemme edunvalvojana.

Yhdistys hallinnoi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa OmaisOiva -toimintaa, johon kuuluu mm. OVET -omaishoitajavalmennukset, erilaiset omaishoitajille tarkoitetut vertaistukiryhmät sekä kahvila- ja kioskitoiminnat. OmaisOiva -toimintaa koordinoi Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry.

  • Yhdistys on perustettu 23.11.1998
  • Toiminta-alue: Joensuu ja lähikunnat
  • Jäseniä n. 300
  • Yhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
  • Omaishoitajat ja läheiset liittoon kuuluu n. 70 paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä lähes kymmenentuhatta henkilöjäsentä.