Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteista löytyy ajankohtaisimmin tietoa Siun soten:n sivulta. Myös yhdistyksen työntekijät ja kuntien sosiaalityöntekijät voivat auttaa omaishoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä.

KUKA ON OMAISHOITAJA?

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ OMAISHOITAJUUTEEN LIITTYEN

Tunnista omaishoitaja

Tunnista omaishoitaja-sivulta voit testata oletko omaishoitaja. Omaishoitajana sinulla on mahdollisuus saada tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, taloudelliseen tilanteeseen sekä läheisesi avustamiseen.

www.tunnistaomaishoitaja.fi

Suomen omaishoidon verkosto

Suomen omaishoidon verkoston sivuilta saat tietoa omaishoidosta ja sitä tukevista palveluista.
www.omaishoidonverkosto.fi

Omaishoitajaliitto

Tietoa Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n toiminnasta, lomista ja kuntoutuskursseista sekä omaishoidosta yleisesti.

www.omaishoitajat.fi

Kela

Tietoa Kelalta haettavista etuuksista ja kuntoutuksista.
www.kela.fi