Ovet -valmennukset® pidetään keväällä ja syksyllä eri paikkakunnilla

Kenelle: Henkilölle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut ja tarvitsee omaisen apua päivittäisistä toiminnoista selvitäkseen. Valmennus on tarkoitettu erityisesti sellaisille omaisille, joiden perheessä omaishoitotilanne on uusi. Ei siis tarvitse olla virallisen omaishoidontuen saaja!

OVET-valmennus® on täydentävää valmennusta eikä se korvaa kunnan järjestämää valmennusta (laki omaishoidon tuesta 937/2005 /3a § (29.6.2016/511) Omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut). Kunnan omalta omaishoidontyöntekijältä saat tietoa kunnan järjestämistä valmennuksista.  

Valmennuksessa pohditaan yhdessä vertaisten sekä koulutettujen ohjaajien ja asiantuntijoiden kanssa asioita, jotka liittyvät omaishoitajan arkeen.

OVET -valmennuksen myötä omainen saa tietoa:

  • omaishoitotilanteen tunnusmerkeistä
  • omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
  • muutoksen kohtaamisesta
  • hoivatyön ja avustamisen perusteista
  • sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista palveluista

OVET -valmennuksen myötä omainen saa tukea:

  • omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
  • omaan jaksamiseensa
  • vertaisten kanssa käytyjä keskusteluja
  • eväitä arkeen/eteenpäin

OVET-valmennusta® työikäisille

Työssäkäyville 

Omaishoitajissa on paljon ihmisiä, jotka huolehtivat läheisestään ja käyvät samanaikaisesti myös ansiotyössä. Joillakin omaishoitajilla voi olla mielessä paluu työmarkkinoille. Ovet-valmennuksiin on heitä ajatellen tehty uusi neljän tunnin teemakokonaisuus, jossa käsitellään työn ja omaishoidon yhteensovittamisen kysymyksiä mm. lainsäädännön, jaksamisen ja hyvien käytäntöjen näkökulmista.

Erityislasten vanhemmille

Miten yhdistää erilaiset roolit: vanhemmuus, omaishoitajuus, puolison rooli ja työntekijän rooli? 

Omaishoitajan roolin omaksumista ei auta, että valintaa pidetään selviönä. Omaishoitajuus itsessään kokoelma erilaisia rooleja. Ovet-valmennus® erityislasten vanhemmille keskittyy perheen erilaisten roolien yhteensovittamiseen. Erilaisten roolien tunnistaminen ja pohtiminen auttavat huomaamaan omia voimavaroja vanhempana ja mahdollisia muutostarpeita. 

eOvet-verkkokurssi

eOvet-kurssi verkossa on maksuton ja siihen sisältyy itse opiskeltavaa materiaalia, pohdintatehtäviä ja verkossa tapahtuvaa keskustelua. Osallistumista varten tarvitaan tietokone, nettiyhteys sekä sähköpostiosoite. Katso alkavat verkkokurssit https://omaishoitajat.fi/tapahtumat/

AVAA UUSI OVI JA TULE ROHKEASTI MUKAAN VALMENNUKSEEN!

Jatkuva haku!

OVET –valmennukseen® hakeminen

Täytä sähköinen lomake tai pdf-hakulomake ja toimita se osoitteeseen:

Joensuun seudun omaishoitajat ry
Kirkkokatu 16 C 34
80100 Joensuu.

Siirry hakulomakkeelle

Lataa PDF-lomake tästä

Seuraava OVET-valmennus ajalla 1.10. -12.11.   

Tapaamiset  klo 13. – 15.30 tiistaina 1.10., tiistaina 8.10., tiistaina 22.10., keskiviikkona 6.11. ja tiistaina 12.11. Pienet muutokset mahdollisia.

Tapaamisten aikana tarjoamme kahvit.

Paikka: Omaishoitajien olohuone, Kirkkokatu 16 C 34, Joensuu

Kirkkokatu 16 c 34. Haku tähän ryhmään 21.9. saakka, ryhmään mahtuu max 10.

Lisätietoja:
seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi
tai 050 528 3909.

Otamme yhteyttä valmennukseen hakeneille noin kuukautta ennen kuin ryhmä on alkamassa!